Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

DŮLEŽITÁ DATA

Začátek školního roku
pondělí 2.9.2019

 

Konec 1.pololetí
čtvrtek 30.1.2020

 

Konec 2.pololetí
úterý 30.6.2020

 

Podzimní prázdniny
úterý 29.10. a středu 30.10. 2019

 

Vánoční prázdniny

pondělí 23.12. 2019 - pátek 3.1. 2020

(vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)

 

Pololetní prázdniny

pátek 31.1.2020

 

Jarní prázdniny
pondělí 2.3. - neděle 8.3. 2020

 

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 9.4. a pátek 10.4. 2020

 

Hlavní prázdniny

středy 1.7. 2020 -  pondělí 31.8. 2020

 

Školní rok 2020/2021

začne v úterý 1.9. 2020

 

Zápis do 1. třídy

v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020

 

 

Konzultační hodiny

12.11. 2019 od 15:00 - 16:30 

28.1. 2020 od 15:00 - 16:30

7.4.2020 od 15:00 - 16:30

 

 

 

 

Logolink OP VVV hor barva cz

 

Všeobecné informace o škole

Historie

Vzdělávání je neoddělitelnou součástí historie obce, a proto by se měl každý seznámit s jeho historií.

Už v 16. století čeští bratři šířili vzdělávání i do obce Čečelice, která byla součástí panství Kolovratů z Košátek. Tito bratři vyučovali čtení, psaní, katechismu a duchovnímu zpěvu.

Další zpráva je rovněž z mladoboleslavského okresu, kdy kantor Jan Mastný docházel do některých rodin v Čečelicích za účelem vzdělávání dětí. Na základě nových poznatků z nedávné doby se zjistilo, že prvním kantorem – učitelem byl Melichar Moudrý na konci 17. století, který v Čečelicích nejen vyučoval, ale i bydlel. 

V dalších letech 18. století se vyučování stalo neoddělitelnou součástí života obce. Během staletí se zde vystřídala řada vynikajících učitelů, kteří se zasloužili nejen o vzdělávání mládeže, ale i o kulturní život v obci. Mezi ně patřil Josef Pejřimovský, Jan Honys, Augustin Kitzberger. Velkou pozornost obec Čečelice věnovala učiteli Janu Cholinskému, který se zasloužil o výstavbu nové školní budovy v roce 1900.

V nedávné minulosti byl známou osobností Jan Bláha, který v Čečelicích působil v letech 1952 – 1971. Na jeho ředitelské místo nastoupil František Palička, který zde vedl školu až do roku 1983, kdy byla výuka na této škole přerušena. Po politických změnách v našem státě (v roce 1992) se opět podařilo výuku na této škole obnovit. Ředitelkou školy se stala Jarmila Zemanová. Od roku 1994 do 31. 7. 2009 ředitelem školy byl opět František Palička, který se významně zasloužil o rozvoj této školy.

V současné době ředitelskou funkci zastává Mgr. Hana Slánská.

Charakteristika školy

Budova školy se nachází ve velmi klidné části obce, je obklopena velkou zahradou, nedaleko je park a hřiště. Budova je jednopodlažní, podsklepená, součástí jsou i půdní prostory. V přízemí je umístěna mateřská škola, kuchyně, školní družina, jídelna pro stravování dětí ze ZŠ a šatny.

V prvním poschodí se nacházejí dvě učebny základní školy, ředitelna, kabinet a sociální zařízení pro učitele i žáky. Budova i zařízení školy se neustále modernizuje. 

 

Neoddělitelnou součástí školy je i zahrada, která je již z velké části modernizovaná - nové prolézačky, pružinová houpadla, vahadlové houpačky, volejbalové hřiště atd. Zahrada slouží k relaxaci i k vyučování, neboť zde byla vybudována učebna v přírodě.

 

Veškeré změny, které se realizovaly nebo se budou realizovat, směřují k tomu, aby se dětem i učitelům ve škole líbilo.

Organizace vzdělávání

Žáci 1. – 5. ročníku se vzdělávají podle vlastního vzdělávacího programu. Od 3. ročníku se jako povinný cizí jazyk vyučuje anglický jazyk. Ve škole funguje i školní družina, kterou mohou navštěvovat žáci ze všech ročníků. I školní družina má vytvořený vlastní vzdělávací program, který je zaměřen na přírodu, zdraví a svět kolem nás. Každý rok v dubnu probíhá zápis do 1. ročníku. 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ úzce spolupracují. Předávají si poznatky o dětech přecházejících do školy. Budoucí prvňáci se zúčastňují vyučování v 1. ročníku, pracují na počítačích a seznamují se s interaktivní tabulí.

Učitelky ZŠ a MŠ organizují společné akce (divadla, exkurze, plavání, projekty), které vedou k vzájemnému poznávání, k ochotě pomáhat mladším a k vytváření nový kamarádských vztahů.

 Charakteristika vzdělávacích programů

Vzdělávání žáků na základní škole probíhá podle ŠVP - Letíme světem za poznáním“ –  Č.j. ZŠMŠČ/71/2013, který platí od 1. září 2013. (K nahlédnutí na chodbě ZŠ.)

Hlavní myšlenka školního vzdělávacího programu je vyjádřena citátem Alberta Einsteina: 

 „Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.“

Žáci na této škole jsou vedeni k tomu, aby pochopili, jak blízko má člověk k přírodě a proč je přírodu a životní prostředí nutné chránit. Žáci se také seznamují s místními tradicemi, které jim pomáhají pochopit historické souvislosti.

Své vědomosti získávají nejen v lavicích, ale i prostřednictvím zajímavých exkurzi a kulturních akcí ( prohlídka měst, návštěva divadel – Praha, Neratovice).

I školní družina má vytvořený vlastní vzdělávací program – „Čečelická družina – pilných včelek skupina“ –     č.j. ZŠMŠČ/109/2015 který je zaměřen na přírodu, zdraví a svět kolem nás. (K nahlédnutí na chodbě ZŠ.)

 

cecelice 10

cecelice 05

cecelice 12

cecelice 14

Základní škola a Mateřská škola  Čečelice

příspěvková organizace

Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

IČ: 710 04 441 

tel: (+420) 315 696 422

recyklohrani

eu skolam1

Ovoce a zelenina do škol

Document-page-001

 

 

logo