Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

DŮLEŽITÁ DATA

Začátek školního roku
úterý 1.9.2020

 

Konec 1.pololetí
čtvrtek 28.1.2021

 

Konec 2.pololetí
středa 30.6.2021

 

Podzimní prázdniny
čtvrtek 29.10. a pátek 30.10. 2020

 

Vánoční prázdniny

středa 23.12. 2020 - neděle 3.1. 2021

(vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)

 

Pololetní prázdniny

pátek 29.1.2021

 

Jarní prázdniny
pondělí 8.3. - neděle 14.3. 2021

 

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 1.4. a pátek 2.4. 2021

 

Hlavní prázdniny

čtvrtek 1.7. 2021 -  úterý 31.8. 2021

 

Školní rok 2021/2022

začne ve středu 1.9. 2021

 

Zápis do 1. třídy

v termínu od 1.4.2021 do 30.4.2021

  

 

 

 

Logolink OP VVV hor barva cz

 

Aktuální informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Ředitelka základní školy vyhlašuje zápis do 1. třídy pro školní rok 2020 - 2021 v termínu od 1. do 20. dubna 2020. Vzhledem k současné situaci proběhne zápis bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole.

1. přijímání žádostí o přijetí k povinné školní docházce

Termín: od středy 1. dubna 2020 do pondělí 20. dubna 2020              

Žádosti jsou přijímány:

· elektronicky - vlastnoručně podepsaná a naskenovaná žádost nebo s uznávaným elektronickým podpisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

· poštou na adresu

          Základní škola a Mateřská škola Čečelice, příspěvková organizace

          Školní 57, Čečelice

          277 32 Byšice

· do datové schránky školy cffmcer    

2. věk dítěte

6 let k 31. 8. 2020

děti narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

5 let k 31. 8. 2020

pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesné vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře

3. organizace zápisu

Zákonný zástupce dítěte vyplní a podá některým z výše uvedených způsobů Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

formulář žádosti zde: .pdf  .docx

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.                                                                                    

Škola žádosti přidělí registrační číslo a zašle ho zákonnému zástupci mailem spolu s kritérii a desaterem předškoláka.

4. vydání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) k povinné školní docházce

Rozhodnutí vydá ředitelka školy nejpozději do 30. dubna 2020.

Na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy ZŠ bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. Písemné rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat na základě žádosti zákonného zástupce.

Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.                                                                                                                        

5. kritéria přijetí

Kritéria k přijímání žáků k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy stanovuje následující kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021. 

Nejvyšší povolený počet žáků školy dle školského rejstříku je 50 žáků.

Pro školní rok 2020/2021 může škola zapsat nejvýše 25 žáků 1. ročníku.

Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:

1) Dítě, kterému byl udělený odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020, má-li dítě trvalé bydliště v obci Čečelice.   

2) Dítě, které má v obci Čečelice trvalé bydliště.  

3) Dítě, které má trvalé bydliště mimo obec Čečelice do naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy - losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí.

6. odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je ke stažení zde: .pdf .docx

Tento formulář spolu s doporučujícími posudky zašlete způsoby uvedenými v bodě 1

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán (ředitelka) přeruší správní řízení do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení nebo posouzení odborného lékaře.

V případě nejasností volejte na telefonní číslo   606 805040

 

Další dokumenty ke stažení:

Desatero pro rodiče. 

Kritéria pro přijetí 

cecelice 10

cecelice 05

cecelice 12

cecelice 14

Základní škola a Mateřská škola  Čečelice

příspěvková organizace

Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

IČ: 710 04 441 

tel: (+420) 315 696 422

recyklohrani

eu skolam1

Ovoce a zelenina do škol

Document-page-001

 

 

logo