Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

DŮLEŽITÁ DATA

Začátek školního roku
úterý 1.9.2020

 

Konec 1.pololetí
čtvrtek 28.1.2021

 

Konec 2.pololetí
středa 30.6.2021

 

Podzimní prázdniny
čtvrtek 29.10. a pátek 30.10. 2020

 

Vánoční prázdniny

středa 23.12. 2020 - neděle 3.1. 2021

(vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)

 

Pololetní prázdniny

pátek 29.1.2021

 

Jarní prázdniny
pondělí 8.3. - neděle 14.3. 2021

 

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 1.4. a pátek 2.4. 2021

 

Hlavní prázdniny

čtvrtek 1.7. 2021 -  úterý 31.8. 2021

 

Školní rok 2021/2022

začne ve středu 1.9. 2021

 

Zápis do 1. třídy

v termínu od 1.4.2021 do 30.4.2021

  

 

 

 

Logolink OP VVV hor barva cz

 

Aktuální informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Opatření k organizaci zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021, č. j. MSMT-15657/2020-1.

Hlavní změnou je, že zápisy budou probíhat korespondenční formou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín: od 2. do 16. května 2020

1.organizace zápisu

Vyplňte prosím

- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání     formulář .pdf zde   .doc zde

- čestné prohlášení o očkování                          vzor čestného prohlášení .pdf zde .doc zde


Udělejte prosím

- kopii očkovacího průkazu (je nutné okopírovat stranu se jménem dítěte a vnitřní stranu očkovacího průkazu, v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci),

- kopii rodného listu dítěte.


Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, který plyne z právních předpisů – jeho vzor je přiložen zde.


Pečlivě vyplněnou žádost a čestné prohlášení (nezapomeňte prosím uvést číslo svého mobilního telefonu a emailovou adresu, abychom s vámi mohli v případě potřeby komunikovat) opatřete svým podpisem, vyplněné datum musí být v souladu s termínem zápisu – 2. -16. května 2020.


Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.


2. přijímání žádostí:

Žádost o přijetí, čestné prohlášení a ostatní dokumenty je možné doručit jedním z následujících způsobů:

1. datovou schránkou školy na adresu: cffmcer

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nelze poslat jen prostý e-mail, naskenované podepsané přihlášky zaslané emailem nelze přijmout)

3. poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Čečelice, příspěvková organizace

                                           Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice


4. vhozením obálky s dokumenty do schránky, která bude umístěna ve vestibulu školy za hlavními dveřmi v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hodin. Schránka bude v době zápisu označena (ZÁPIS MŠ) a každý den ve 14.00 hodin budou doručené obálky vyzvednuty.


Po doručení škola žádosti přidělí registrační číslo a zašle ho zákonnému zástupci e-mailem spolu s kritérii, které zákonný zástupce podepíše a pošle zpět.


3. vydání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí vydá ředitelka školy nejpozději do 2. června 2020. Na webových stránkách školy www.skolacecelice.cz a na vstupních dveřích do budovy ZŠ bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. Písemné rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat na základě žádosti zákonného zástupce. Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

 4. kritéria přijetí

K zápisu na školní rok 2020/2021 stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro přijetí dětí:

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které k 31.8. 2020 dosáhnou věku 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti s povoleným odkladem povinné školní docházky, které mají k datu podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na území obce Čečelice trvalý pobyt.

2. Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Čečelice.Děti budou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší a v tomto pořadí budou přijímány k předškolnímu vzdělávání do nejvyššího povoleného počtu uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které nejpozději ke dni nástupu dovrší věku dvou let.

3. V případě, že po výběru provedeném podle kritérií uvedených v čl. 1. a 2. zůstanou v mateřské škole neobsazená místa, budou se přijímat děti bez trvalého pobytu v obci Čečelice.
Děti budou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší a v tomto pořadí budou přijímány k předškolnímu vzdělávání do nejvyššího povoleného počtu uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které nejpozději ke dni nástupu dovrší věku dvou let.


Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.


Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání (bližší informace na stránkách školy). V případě nejasností volejte na telefonní číslo 606 805 040

Mgr. Hana Slánská
ředitelka školy

 

Další materiály ke stažení:

Aktuální informace k zápisu do mateřských škol.pdf

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (MŠMT)

 

cecelice 10

cecelice 05

cecelice 12

cecelice 14

Základní škola a Mateřská škola  Čečelice

příspěvková organizace

Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

IČ: 710 04 441 

tel: (+420) 315 696 422

recyklohrani

eu skolam1

Ovoce a zelenina do škol

Document-page-001

 

 

logo