Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

DŮLEŽITÁ DATA

Začátek školního roku
pondělí 2.9.2019

 

Konec 1.pololetí
čtvrtek 30.1.2020

 

Konec 2.pololetí
úterý 30.6.2020

 

Podzimní prázdniny
úterý 29.10. a středu 30.10. 2019

 

Vánoční prázdniny

pondělí 23.12. 2019 - pátek 3.1. 2020

(vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)

 

Pololetní prázdniny

pátek 31.1.2020

 

Jarní prázdniny
pondělí 2.3. - neděle 8.3. 2020

 

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 9.4. a pátek 10.4. 2020

 

Hlavní prázdniny

středy 1.7. 2020 -  pondělí 31.8. 2020

 

Školní rok 2020/2021

začne v úterý 1.9. 2020

 

Zápis do 1. třídy

v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020

 

 

Konzultační hodiny

12.11. 2019 od 15:00 - 16:30 

28.1. 2020 od 15:00 - 16:30

7.4.2020 od 15:00 - 16:30

 

 

 

 

Logolink OP VVV hor barva cz

 

Domácí výuka 30.3.2020 - 3.4.2020

Tento týden bychom měli probírat a opakovat: 

1. ročník úkoly:

Slabikář  strana 36 -41 (F,G).
Rozstříhat si přílohu Slabikáře na kartičky a přikládat kartičky se slovy na obrázky, které jsou vzadu na deskách sešitu.
Růžový sešit - str. 26 - 27.
Písanka - naučit se psací h - str 28-31
Matematika - dokončíme tento sešit- str 29- 31.
Na deskách sešitu (str 32) si trénovat rozklady čísel.

2. ročník úkoly:

Český jazyk - učebnice -str. 94-95
Pracovní sešit str 26 a 27
Písanka str. 11 - 13
Čítanka str.112 - 116
Matematika str.9 - 13
K procvičování matematiky i českého jazyka využít internet https://www.umimematiku.cz/http://www.rysava.websnadno.cz.

3. ročník úkoly:

Čj: 

Do 31.3.: Slovní druhy - Přídavná jména PS: str. 56; - zaslat ke kontrole.

31.3. budeme na skype konzultaci brát zájmena a číslovky, po konzultaci dodělat PS: str. 57 a 58.

1.4. budeme na skype konzultaci brát slovesa, po konzultaci dodělat pracovní sešit str. 59.

Slovní druhy: https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ

Podstatná jména obecná a vlastní: https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg

Čtení - pošlete mi zápis ze čtenářského deníku 3. kniha (kdo ještě neodevzdal). Čteme poezii nebo beletrii pro děti.

Procvičte si slovní druhy: https://www.umimecesky.cz/tetris-slovni-druhy?source=explicitMapGlobal#

M: 

Do 1.4.: učebnice 50/9,10,15 do sešitu (zaslat ke kontrole)  50/11,12,14 na folii (zkontrolujeme si na skype konzultaci)

1.4. budeme na skype konzultaci opakovat poloviny, třetiny, čtvrtiny (připravte si barevný papír a nůžky), 

Do 3.4.: Ps: str. 9

Opakujeme násobění a dělení: https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-3-trida#kc-9

Procvičte si kladná a záporná čísla na ose: https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-klad-zapor-1-uroven/386

Procvičte si jednotky délky: http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/jednotky_delky1.htm

Procvičování slovních úloh do 1000: http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_do1000_1.htm

Procvičování písemného +: http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_trojc1.htm

Procvičování písemného -:http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_trojc1.htm

Prvouka: 

Pokračujeme dále v pracovním sešitě strana 57, prezentace (bude upřesněna e-mailem), procvičování http://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html

Aj: 

Do 2.4..: slovíčka unit 9 a 10, Ps: str. 45.

2.4. budeme na skype konzultaci poslouchat rozhovory o jídlech  a opakovat probraná témata. Po konzulataci dodělat Ps: str. 46,47.

Stále - trénujeme skládání kartiček, pokud kartičky nemáte doma, můžete si dotisknout zde, trénujeme do lekce 10.

Procvičování slovíček zvířata: https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida#kc-5

Procvičování gramatiky: https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida#kc-70

 4. ročník úkoly:

Čj:

Slovesa – ohebný slovní druh – vyjadřují, co osoby a zvířata dělají nebo co se s nimi děje

Opakovat mluvnické kategorie – osoba - https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ

číslo, čas

Osobu, číslo a čas si procvičíme na http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm

Učebnice strana 104 – 107 – ústně – čas minulý, způsob oznamovací, rozkazovací - fólie

https://www.youtube.com/watch?v=hewiaBnJzig

https://www.youtube.com/watch?v=b-VRazrKB2Q

slovesný způsob https://www.youtube.com/watch?v=nGxxpczHViA

cv. 2/strana 104 – písemně

cv.4/strana 105 – písemně

Slovesa lze procvičovat na www.umimecesky.cz – 4. třída – tvarosloví – mluvnické kategorie sloves, dále je zde možné procvičovat koncovky podstatných jmen - vzory

PS – strana 56,57,58

M: 

www.umimematiku.cz, www.matikahrou.cz

Tento týden nás čeká obvod obdélníku, čtverce a opakování

https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA

https://www.youtube.com/watch?v=UfUka2lBifc

cv. 3/strana 53 – písemně

cv. 6/strana 53– písemně – 4 příklady

cv. 9/strana 53 – písemně

cv. 12/strana 54 – písemně – 4 příklady

Nové učivo – Vyvození číselného oboru 0 – 1 000 000

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-4/

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-5/

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-6/

PS – strana 11

 Aj:

 Do 2.4..: slovíčka unit 9 a 10, Ps: str. 45.

2.4. budeme na skype konzultaci poslouchat rozhovory o jídlech  a opakovat probraná témata. Po konzulataci dodělat Ps: str. 46,47.

Stále - trenujeme skládání kartiček, pokud kartičky nemáte doma, můžete si dotisknout zde, trénujeme do lekce 10.

Procvičování slovíček zvířata: https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida#kc-5

Čtení s porozuměním o zvířatech: https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/11

Procvičování gramatiky: https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida#kc-70

Procvičování slovíček jídlo: https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-4-trida#kc-286

Popisky obrázků - jednoduché věty: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-obrazky-deti-1-uroven/1883

Přírodověda:  

učebnice str.60 - ekosystém potoka .
Vybrat si nějakého živočicha z této oblasti a připravit si na daného živočicha prezentaci.
Lze udělat na PC nebo jen na papír(nakreslit, napsat)

Vlastivěda: 
 
Přemyslovská knížata - učebnice str 22 - 24
pracovní sešit - str 10 a 11

 5.ročník úkoly:

Čj:  

Zájmena – ohebný slovní druh zastupující podstatná a přídavná jména – strana 112 – 116 probereme společně – pročtěte si

–cv. 5/114 + cv. 7/strana 115 – písemně

https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU

https://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA

Celkem máme 7 druhů zájmen –

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/zajmena1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm

PS – strana 55, 56

M: 

Opakování zaokrouhlování desetinných čísel https://www.youtube.com/watch?v=TkDCkLahHL0

Výpočet povrchu kvádru

https://www.youtube.com/watch?v=M8ENGXkuqBo

https://www.youtube.com/watch?v=HCrpuQ9Vs_w

Na procvičování

ttps://www.youtube.com/watch?v=ftU7AnujI7M

https://www.youtube.com/watch?v=Ts0xJdzkOto

Výpočet povrchu krychle

https://www.youtube.com/watch?v=DMXncTcg8Pw

https://www.youtube.com/watch?v=xIy-U9ZOEI8

Opakování – 3. díl učebnice

cv.7,9,10/strana 3 – písemně

cv4,5,8/strana 4 – písemně

PS – strana 42, 44,46,48

AJ:

Do 2.4. procvičování probrané gramatiky: 

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-5-trida#kc-70

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-5-trida#kc-72

Poslechy jednoduchých vět: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-kratke-vety-1-uroven/67 

Projděte si všechna doporučená cvičení a napište si poznámky, ve kterých cvičeních jste měli problémy.

Ps: do strany 43, slovíčka z unit 21.

2.4. na skype konzultaci budeme brát budoucí čas - připravte si tabulku, kterou jsem vám zaslala po skype.

Procvičování ostatních gramatických jevů a slovíček: https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-5-trida

Přírodověda: 

Učebnice str 52 - Dýchací soustava + úkoly v PS

Vlastivěda: 

Učebnice str. 17-19 "Život na vesnici a ve městě".
Připravit si prezentaci, jak se dříve děti bavily,jaké měly hry, hračky.

On-line konzultace SKYPE:

Mgr. Soňa Šebestová

31.3.2020 9:00 slkupinová konzultace Čj. pro 3. ročník (20-40 minut dle potřeby)

31.3.2020 10:00 individuální konzultace čtení (rozpis pošlu do skype skupiny) 

1.4.2020 9:00 - skupinová konzultace Čj pro 3. ročník (20-40 minut dle potřeby)
1.4.2020 10:00 - skupinová konzultace M pro 3. ročník (20-40 minut dle potřeby)

2.4.2020 9:00 - skupinová konzultace AJ pro 3. a 4. ročník (20-40 minut dle potřeby)
2.4.2020 10:00 - skupinová konzultace AJ pro 5. ročník (20-40 minut dle potřeby)

Individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě s vyučujícím.

Mgr. Hana Slánská

1.4.2020 9:00 - skupinová konzultace Čj pro 4. ročník (30-40 minut dle potřeby)

1.4.2020 10:00 - skupinová konzultace ČJ pro 5. ročník (30-40 minut dle potřeby)

2.4.2020 9:00 - skupinová konzultace M pro 5. ročník (30-40 minut dle potřeby)

2.4.2020 10:00 - skupinová konzultace M pro 4. ročník (30-40 minut dle potřeby)

 Individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě s vyučujícím.

 Mgr. Ilona Vejnárková

 Individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě s vyučujícím. (Možno i telefonicky a whatsapp.)

 

 

 

 

 

cecelice 10

cecelice 05

cecelice 12

cecelice 14

Základní škola a Mateřská škola  Čečelice

příspěvková organizace

Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

IČ: 710 04 441 

tel: (+420) 315 696 422

recyklohrani

eu skolam1

Ovoce a zelenina do škol

Document-page-001

 

 

logo