Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

DŮLEŽITÁ DATA

Začátek školního roku
pondělí 2.9.2019

 

Konec 1.pololetí
čtvrtek 30.1.2020

 

Konec 2.pololetí
úterý 30.6.2020

 

Podzimní prázdniny
úterý 29.10. a středu 30.10. 2019

 

Vánoční prázdniny

pondělí 23.12. 2019 - pátek 3.1. 2020

(vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)

 

Pololetní prázdniny

pátek 31.1.2020

 

Jarní prázdniny
pondělí 2.3. - neděle 8.3. 2020

 

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 9.4. a pátek 10.4. 2020

 

Hlavní prázdniny

středy 1.7. 2020 -  pondělí 31.8. 2020

 

Školní rok 2020/2021

začne v úterý 1.9. 2020

 

Zápis do 1. třídy

v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020

 

 

Konzultační hodiny

12.11. 2019 od 15:00 - 16:30 

28.1. 2020 od 15:00 - 16:30

7.4.2020 od 15:00 - 16:30

 

 

 

 

Logolink OP VVV hor barva cz

 

Důležité informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,

máme za sebou náročné období, kdy od 11. března po zavření škol probíhá domácí výuka vašich dětí. Chtěla bych vám všem poděkovat za spolupráci, trpělivost, čas a zpětnou vazbu, kterou nám poskytujete.

Od 25. 5. 2020 má být žákům 1. stupně umožněn nepovinný pobyt ve školách za níže uvedených podmínek:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

- dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Příchod ke škole a pohyb před školou

- minimalizování velkého shromažďování osob před školou

- dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

- pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

- každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Bude vedeno pedagogickými pracovníky. Obsah vzdělávání dopolední části vychází z učiva vedeného distanční formou. Distanční výuka třídních učitelů bude i nadále probíhat ve stejném rozsahu jako dosud. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části vychází z možností školy. Také bude zajištěn pedagogickými pracovníky.

Ranní družina není poskytována.

Odpolední družina bude do 16:00 - pouze pro 1 skupinu žáků (max. 15. dětí). Bude upřesněno podle zájmu.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí, ale pouze na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

Stravování

Bude zajištěno za těchto pravidel:

- v jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků

- stravování bude probíhat podle skupin v době od 11:00 do 13:00

- budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě

- roušku žák odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Zákonný zástupce přihlásí svého syna/svou dceru na tyto vzdělávací aktivity  závazně elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 13. 5. 2020 do 12:00 hod. Součástí přihlášky je i řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které najdete zde. Prohlášení žák odevzdá při příchodu do ZŠ s datem podpisu 25.5.2020.

Klasifikaci na konci školního roku upravuje vyhláška 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020, kterou najdete zde.

Hlavní body vyhlášky jsou následující:

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Veškeré školní akce jsou zrušeny, případně přesunuty na příští školní rok.

Prosím, sledujte nadále pravidelně internetové stránky školy.

Ještě jednou děkuji za spolupráci a těším se s vámi a hlavně dětmi na setkání, ať už v tomto nebo příštím školním roce.

Mgr. Hana Slánská

cecelice 10

cecelice 05

cecelice 12

cecelice 14

Základní škola a Mateřská škola  Čečelice

příspěvková organizace

Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

IČ: 710 04 441 

tel: (+420) 315 696 422

recyklohrani

eu skolam1

Ovoce a zelenina do škol

Document-page-001

 

 

logo