Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

DŮLEŽITÁ DATA

Začátek školního roku
pondělí 2.9.2019

 

Konec 1.pololetí
čtvrtek 30.1.2020

 

Konec 2.pololetí
úterý 30.6.2020

 

Podzimní prázdniny
úterý 29.10. a středu 30.10. 2019

 

Vánoční prázdniny

pondělí 23.12. 2019 - pátek 3.1. 2020

(vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)

 

Pololetní prázdniny

pátek 31.1.2020

 

Jarní prázdniny
pondělí 2.3. - neděle 8.3. 2020

 

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 9.4. a pátek 10.4. 2020

 

Hlavní prázdniny

středy 1.7. 2020 -  pondělí 31.8. 2020

 

Školní rok 2020/2021

začne v úterý 1.9. 2020

 

Zápis do 1. třídy

v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020

 

 

Konzultační hodiny

12.11. 2019 od 15:00 - 16:30 

28.1. 2020 od 15:00 - 16:30

7.4.2020 od 15:00 - 16:30

 

 

 

 

Logolink OP VVV hor barva cz

 

Informace k otevření provozu MŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem od 25. května 2020 opět otvíráme naši mateřskou školu. Její provoz se bude řídit pokyny MŠMT z 30. 4. 2020 „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Žádáme Vás, abyste důkladně promysleli a zvážili nutnost nástupu svého dítěte zpět do mateřské školy.

Abychom byli schopni pokrýt provoz s ohledem na bezpečnost a zdraví dětí i dospělých, prosíme vás o spolupráci.

Na e-mail mateřské školy napište do 18. května 2020 zda:

- nastoupí ihned od 25. května 2020

- do 30. 6. již nenastoupí

Otvírací doba mateřské školy bude od 6: 15 h do 16: 15 h

Do MŠ budou moci docházet pouze zcela zdravé děti.

Zákonní zástupci doloží v den nástupu dítěte do MŠ čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – zde.

Dále bude mít dítě s sebou:

1. Igelitový sáček na zip se 3 rouškami.

2. Igelitový sáček na zip na použité roušky.

Tento požadavek je pro případ objevení příznaků nemoci během dne v MŠ.

3. Děti musí být vybaveny vhodným oblečením a obuví, aby mohla být větší část dne trávená venku. Oblečení a roušky na daný den budou mít v batohu spolu s vlastní podepsanou lahví na pití.

Mateřská škola bude od 25. května 2020 v provozu za těchto podmínek:

· Děti budou do MŠ přijímány od 6:15 do 7:30, kdy bude proveden ranní filtr. Dítě bude předáno zaměstnanci u vchodu do ZŠ a bude mu změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Vzhledem k rekonstrukci školní zahrady bude i pro MŠ sloužit pouze vchod základní školy. Proto je nutné využívat tento vyhrazený čas, aby nedocházelo ke kontaktu se žáky, kteří budou přicházet od 7.30 – 8.00 h.

· Dítě nesmí jevit známky nemoci např.: nachlazení, rýma, zvýšená teplota, kašel, … (alergie bude brána v úvahu pouze u dětí, které mají záznam o alergii uveden v evidenčním listu).

· Děti i rodiče jsou povinni nosit v areálu MŠ roušku. Při předání doprovod vezme roušku od dítěte a odnese si ji.

· Doprovod bude před školou dodržovat odstupy 2 metry a po předání dítěte pedagogickému pracovníkovi neprodleně opustí areál MŠ.

· Pokud budou u dítěte zjištěny příznaky nemoci, nebude dítě přijato.

· Pokud se objeví příznaky nemoci během dne, bude kontaktován zákonný zástupce, aby dítě okamžitě vyzvedl, popř. spádová hygienická stanice.

· Děti musí být vybaveny vhodným oblečením, aby mohla být větší část dne trávená venku. Vzhledem k rekonstrukci zahrady budou venkovní aktivity realizovány na fotbalovém a sokolském hřišti. Po konzultaci s KHS je nutné při přesunu na tato místa použít roušku.

· Po příchodu do třídy si každé dítě pod dohledem pedagoga řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.

· Děti a zaměstnanci MŠ v prostorách areálu školy roušky nosit nemusí.

· Při předávání dítěte v odpoledních hodinách platí pro doprovod povinnost udržet dostatečný odstup od skupiny a vyčkat na předání dítěte. Vyzvedávání bude možné podle počasí buď na hřišti SOKOLOVNY nebo ve vestibulu ZŠ, kam vám vaše dítě přivede pedagogický pracovník. Odpolední vyzvedávání dětí bude mezi 14:30 – 16:15 h.

· Pokud bude dítě vyzvedáváno po obědě, rodič zazvoní a dítě mu bude předáno u vstupu do ZŠ mezi 12:15 – 12:30 hod.

· Do MŠ je vzhledem k dané situaci zakázáno nosit vlastní hračky.

Další hygienická opatření budou prováděna v rámci provozu mateřské školy dle dokumentu MŠMT

„Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ – zde.

cecelice 10

cecelice 05

cecelice 12

cecelice 14

Základní škola a Mateřská škola  Čečelice

příspěvková organizace

Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

IČ: 710 04 441 

tel: (+420) 315 696 422

recyklohrani

eu skolam1

Ovoce a zelenina do škol

Document-page-001

 

 

logo