Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

DŮLEŽITÁ DATA

Začátek školního roku
pondělí 2.9.2019

 

Konec 1.pololetí
čtvrtek 30.1.2020

 

Konec 2.pololetí
úterý 30.6.2020

 

Podzimní prázdniny
úterý 29.10. a středu 30.10. 2019

 

Vánoční prázdniny

pondělí 23.12. 2019 - pátek 3.1. 2020

(vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)

 

Pololetní prázdniny

pátek 31.1.2020

 

Jarní prázdniny
pondělí 2.3. - neděle 8.3. 2020

 

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 9.4. a pátek 10.4. 2020

 

Hlavní prázdniny

středy 1.7. 2020 -  pondělí 31.8. 2020

 

Školní rok 2020/2021

začne v úterý 1.9. 2020

 

Zápis do 1. třídy

v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020

 

 

Konzultační hodiny

12.11. 2019 od 15:00 - 16:30 

28.1. 2020 od 15:00 - 16:30

7.4.2020 od 15:00 - 16:30

 

 

 

 

Logolink OP VVV hor barva cz

 

Domácí výuka 18.5.2020 - 22.5.2020

 

Tento týden se zaměříme na:

1. ročník úkoly:

Slabikář str.6 - 11
Písanka str.13 - 17
Růžový slabikář str.34 - 36
Matematika str,18 - 20
OPAKOVAT SI A PROCVIČOVAT :
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminusdo20_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/3opakovani_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/ditini1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene1.htm

Prvouka: str.65,66

https://www.umimecesky.cz/

https:/www.umimematiku.cz

 Třída umíme česky: 1.ročník Čečelice ČJ Kod: XQCX3 - možnost neomezeného trénování

 Třída umíme česky: 1.ročník Čečelice M Kod: 28CCW - možnost neomezeného trénování

2. ročník úkoly:

Český jazyk učebnice  str.106
           písemně cv 3 a 4/106
           Pracovní sešit stzr. 40-41
Čítanka str. 128 - 135
Písanka str. 27 a 28
Matematika str. 27 - 29
Procvičovat si
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob2_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele2_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob3_1.ht
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele3_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob4_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele4_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jmena1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm

Prvouka: str. 60,61

https://www.umimecesky.cz/

https://www.umimematiku.cz/

Třída umíme česky: 2.ročník Čečelice ČJ Kod: XQCX32 - možnost neomezeného trénování

Třída umíme česky: 2.ročník Čečelice M Kod: 28CCW2 - možnost neomezeného trénování

3. ročník úkoly:

Čj:

DidaktaCZ: Ohebné slovní druhy 1

19.5.  individuální skype konzultace - čtení str.102-105 - přednes

20.5. skupinová skype konzultace - mluvnické kategorie sloves - čas

PS: str. 68 (zaslat)

Uč: str. 106 -108 (ústně),106/4 (zaslat)  

Třída umíme česky: 3.ročník Čečelice ČJ Kod: 1TEE9 - libovolné procvičování

M:

20.5. skupinová skype konzultace násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

Ps: str. 21-22 (zaslat); učebnice str.25-26 (ústně), uč.23/10,11,12 (zaslat)

DidaktaCZ: trénujeme geometrii pro nejmenší 1,2 a Matematiku 1

Třída umíme matiku: 3.ročník Čečelice Matematika Kod:13P9C - libovolné procvičování

Násobení a dělení 100: http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasobadel100_1.htm

Násobení a dělení v oboru násobilky: http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasadel_1.htm

Násobení a dělení 100: http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasobadel100_1.htm

Prvouka:

str. 69,70

Aj: 

DidaktaCZ - Chytré kostky EN, Moje první slovíčka EN, 

PS:str.55

21.5. skupinková skype konzultace - unit 11 

Třída umíme anglicky: 3.ročník Čečelice Kód: S8YC10 - libovolné procvičování

 Stále - trénujeme skládání kartiček, pokud kartičky nemáte doma, můžete si dotisknout zde, trénujeme do lekce 11.

4. ročník úkoly:

 Čj:

Shoda podmětu s přísudkem - opakování

Procvičování –

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem2.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem3.htm

Nové učivo - Souvětí – strana 125 -127

https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDM

https://www.youtube.com/watch?v=jevbfVL8-vo

cv. 7, 8/strana 127 – písemně

Procvičování

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/vetny_celek.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/souveti1.htm

PS – strana 69

M: 

Opakování – 3. díl učebnice strana 26 -31 – ústně, fólie

Obsahy a obvody čtverce a obdélníku – opakování

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-30/

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-31/

Zlomky

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-57/

cv. 14,15/ strana 26 – písemněcv. 19, 24/ strana 27 – písemně cv. 3/ strana 28 – písemně

PS strana 20,21

Vše probereme v on-line výuce.

 Aj: 

 DidaktaCZ - Chytré kostky EN, Moje první slovíčka EN, 

PS:str.55

21.5. skupinková skype konzultace - unit 11 

Třída umíme anglicky: 3.ročník Čečelice Kód: S8YC10 - libovolné procvičování

 Stále - trénujeme skládání kartiček, pokud kartičky nemáte doma, můžete si dotisknout zde, trénujeme do lekce 11.

Přírodověda:

uč. str. 68-69 /poznávání rostlin a živočichů podle obrázku/
                          Umět odpovědět na otázky 4-7/69

Vlastivěda:

Život ve středověku str. 38-40 + pracovní sešit 24-22

5.ročník úkoly:

 Čj:

Slovesa – ohebný slovní druh - opakování - strana 150 – 151

https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg

https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y

Nové učivo – Stavba věty jednoduché – základní skladební dvojice – 153 – 155

https://www.youtube.com/watch?v=c2YtK53lipo

Učebnice - cvičení 2/ strana 154 – písemně              

cvičení 3/ strana 155 - písemněProcvičování

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem2.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem3.htm

PS – strana 65,66

M: 

Opakování – 3. díl učebnice strana 29 -35 – ústně, fólie

Desetinná čísla

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-22/

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-23/

cv.4/strana 29 – písemněcv8/strana 29 – písemně cv.1,5/strana 31 – písemně

cv.3/strana 35 – písemně

Geometrie – kružnice

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-11/

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-12/

PS – strana 72,74

 AJ:

21.5. na skype konzultaci budeme opakovat čas přítomný prostý, průběhový, čas budoucí a začneme trénovat čas minulý - was/were, had

Pracovní list zde (zaslat)

Přírodověda:

str. 62- 63/ nervová soustava a mícha/

Vlastivěda:

str.37 -40 /,,Češi a Němci" a "První světová válka "/

On-line konzultace SKYPE:

Mgr. Soňa Šebestová

18.5.2020 - individuální konzultace

19.5. 2020  8:30 - čtení pro 3. ročník  - individuální

20.5.2020  9:00 - český jazyk pro 3. ročník - skupinová (45min)

20.5.2020  10:00 - matematika pro 3. ročník - skupinová (45min)

21.5.2020   8:30 - angličtina pro 3. a 4. ročník - po skupinkách

21.5.2020  10:40 - angličtina pro 5. ročník - po skupinkách 

Individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě s vyučujícím.

 Mgr. Hana Slánská

18. 5. 2020 od 9.00 individuální konzultace

19. 5. 2020 od 9.00 individuální konzultace

20.5.2020 9:00 - skupinová konzultace Čj pro 4. ročník (45 minut dle potřeby)

20.5.2020 9:45 – 11:15 – 2 skupinové konzultace ČJ pro 5. ročník (45 minut dle potřeby)

21.5.2020 8:15 – 10.00 – 2 skupinové konzultace M pro 5. ročník (45 minut dle potřeby)

21.5.2020 10:00 - skupinová konzultace M pro 4. ročník (45 minut dle potřeby)

 Individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě s vyučujícím.

Mgr. Ilona Vejnárková

 Individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě s vyučujícím. (Možno i telefonicky a whatsapp.)

 

cecelice 10

cecelice 05

cecelice 12

cecelice 14

Základní škola a Mateřská škola  Čečelice

příspěvková organizace

Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

IČ: 710 04 441 

tel: (+420) 315 696 422

recyklohrani

eu skolam1

Ovoce a zelenina do škol

Document-page-001

 

 

logo