Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

DŮLEŽITÁ DATA

Začátek školního roku
pondělí 2.9.2019

 

Konec 1.pololetí
čtvrtek 30.1.2020

 

Konec 2.pololetí
úterý 30.6.2020

 

Podzimní prázdniny
úterý 29.10. a středu 30.10. 2019

 

Vánoční prázdniny

pondělí 23.12. 2019 - pátek 3.1. 2020

(vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)

 

Pololetní prázdniny

pátek 31.1.2020

 

Jarní prázdniny
pondělí 2.3. - neděle 8.3. 2020

 

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 9.4. a pátek 10.4. 2020

 

Hlavní prázdniny

středy 1.7. 2020 -  pondělí 31.8. 2020

 

Školní rok 2020/2021

začne v úterý 1.9. 2020

 

Zápis do 1. třídy

v termínu od 1.4.2020 do 30.4.2020

 

 

Konzultační hodiny

12.11. 2019 od 15:00 - 16:30 

28.1. 2020 od 15:00 - 16:30

7.4.2020 od 15:00 - 16:30

 

 

 

 

Logolink OP VVV hor barva cz

 

Informatika

Článek o informačních technologiích zde.

- vytvoř na tento článek prezentaci - na tomto projektu je možné pracovat i doma, časová dotace 3 vyučovací hodiny

Prezentace:

1.slide - autor, název

2. slide - Co jsou informační technologie?

3.slide - Které období jsem si vybral a proč?

4. - 14. slide - produkty daného období (název, obrázek, jednoduchý popis)

15. slide - závěr prezentace

 

Prezentace k výuce 4. a 5. ročník.

Historie informaci - pptx

Historie informaci - pdf

Základní pojmy v informatice - pptx

Základní pojmy v informatice - pdf

 PC sestava - pptx

 PC sestava - pdf

Bezpečnost práce na Pc a hygienické zásady - pptx

Bezpečnost práce na Pc a hygienické zásady - pdf

Zoner Callisto základy - pptx

Zoner Callisto základy - pdf

Anglický jazyk

Domácí úkoly:

3. ročník (kompletní procvičování zde, slovníček ke stažení zde)

14.1.2020 -Slovíčka 6 lekce, lístečky do 5/2 umět přiřadit. 

7.1.2020 - Čas: What time is it? It is six o´clock. - umět používat. Slovíčka "My body". Používání slovesa to have v osobách jednotného čísla.

17.12.2019 - trénujeme:  části obličeje,  have got popis obličeje, Překlad I, Překlad IIPřeklad III, Překlad IV, Klaunův obličej - přiřazování slovíček,

 12.12. 2019 - Slovíčku unit 0-5, časování To be a To have v jednotném čísle!!! 

5.12.2019 - Pouštět si body flashcards na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms nebo https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU, slovíčka unit 5.

26.11.2019 - Slovíčka 0-5, I´m happy - Are you happy? - tvorba otázek, 

21.11.2019 - Slovíčka 0-5, tvorba otázky: This is a pen. Is this a pen? It is a fish. Is it a fish?

19.11.2019 - Dodělej si v pracovním sešitě cvičení do strany 19.

14.11.2019 - slovíčka do lekce 4, Is it a little cat? Yes, it is./ No, it isn´t.  - tvorba jednoduchých otázek v rámci probrané gramatiky. 19.11. pětiminutovka ze slovíček a gramatiky. Procvičovat číslovky do 30 a dny v týdnu.

8.11.2019 - slovíčka do 4 lekce, nastříhané kartičky, It is ...., Yes, it is/No, it isn´t - budeme psát test.

5.11.2019 - PS str. 13 - dodělat nesplněné úkoly z minula

 1.11.2019 - úkoly zůstávají (dělali jsme projekt)

25.10. - donést si dýni na 1.11.2019, slovíčka - zvířata, abeceda

22.10.2019 - slovíčka, abeceda, PS str.11 cv.3

15.10. 2019 - slovíčka označená v sešitu gramatiky, anglickou abecedu, 17.10. ověření znalosti slovíček 1-3. lekce

10.10. 2019 -  sovička označená v sešitu gramatiky

6.9. 2019 - Superstar - namalovat sebe

10.9. 2019 - slovíčka barvy a čísla, podlepit a vystříhat karty čísel

4. ročník

14.1.2020 -Slovíčka 6 lekce, lístečky do 5/2 umět přiřadit.

7.1.2020 - Čas: What time is it? It is six o´clock. It is quartet to /past five. - umět používat, Slovíčka "My body", Používání slovesa to have v osobách jednotného čísla.

13.12. 2019 - Slovíčka unit 0-5, časování To be a To have v jednotném čísle!!! - Opakování z 3. ročníku!!!!

6.12.2019 - Pouštět si body flashcards na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms nebo https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU slovíčka unit 5. - Opakování z 3. ročníku

26.11.2019 - slovíčka, I´m happy. - Are you happy? Tvorba otázky. slovíčka unit 5 (části těla, přídavná jména - opakování 3. ročníku)

22.11.2019 - Dú: pracovní list Unit 4, + slovíčka unit 5 (části hlavy - opakování z 3. ročníku)

19.11.2019 - Dodělej si v pracovním sešitě cvičení do strany 19. 

15.11.2019 - slovíčka do lekce 4, Is it a little cat? Yes, it is./ No, it isn´t.  - tvorba jednoduchých otázek v rámci probrané gramatiky. 19.11. pětiminutovka ze slovíček a gramatiky. Procvičovat číslovky do 30 a dny v týdnu.

8.11.2019 - slovíčka do 4 lekce, nastříhané kartičky, It is ...., Yes, it is/No, it isn´t - budeme psát test.

 5.11.2019 - PS str. 13 - dodělat nesplněné úkoly z minula

1.11.2019 - úkoly zůstávají (dělali jsme projekt)

25.10.2019 - donést si dýni na 1.11.2019 , slovíčka - zvířata, abeceda, PS:13/8

 1.11.2019 - úkoly zůstavájí (dělali jsme projekt)

22.10.2019 - slovíčka, abeceda, PS str.11 cv.3

18.10. 2019 - slovíčka abeceda, slovíčka 0-3 (žlutá)

 15.10. 2019 - slovíčka označená v sešitu gramatiky, anglickou abecedu, 18.10. ověření znalostí slovíček 1.-3. lekce

11.10. 2019 -  sovička označená v sešitu gramatiky

6.9. 2019 - Superstar - namalovat sebe, opakovat pokyny - Show me, Point to, Listen

 10.9. 2019 - slovíčka barvy a čísla, podlepit a vystříhat karty čísel

5. ročník

 

14.1.2020 - Dodělat si pracovní sešit do strany 25. Slovíčka z 12. lekce. Opakovat slovíčka 0-12.  Čtení 25/6 + překlad procvičovat.

7.1.2020 - PS str. 22/2,3 a 24/2, určování času a řadové číslovky, slovíčka 11. lekce

13.12.2019 - Slovíčka lekce 10 a gramatika do lekce 9.  Tvorba otázky s What, Which, How, Where.

6.12.2019 - "My bedroom" dodělat PL + popsat pokoj za pomocí předložek - in, on, at, between, next to a dalších. 

26.11.2019 - Opakování 1-8, slovíčka 9 lekce. Příští hodinu píšeme test 1-7.

22.11.2019 - Dú v pracovním sešitě - každý má označeno, slovíčka do 7.lekce

19.11.2019 - Dodělej si pracovní sešit do strany 15.

15.11.2019 - práce na projektu"My town", slovíčka do 6. lekce, doučit se používání předložek in, on, at v čase. Tabulka ke stažení zde.

8.11.2019 - slovíčka 6.lekce, předložky in, on, at - budeme psát test.

5.11.2019 - slovíčka 6.lekce, opakováni To be, To have, Can - Can´t, předložky in/on/at v místě a čase

1.11.2019 - úkoly zůstávají z minula (dělali jsme projekt)

25.10.2019 - donést si dýni na 1.11.2019 , čtení anglického textu uč:13/4 + překlad, slovíčka 1-5 lekce

22.10.2019 - do 30.10. dodělat pracovní sešit do lekce 5. (bude předkládán ke kontrole), donést cv. 11/8 ke kontrole 

18.10.2019 - slovíčka 1-5. lekce, PS 11/8 do sešitu gramatiky.

15.10. 2019 - PS 11/6, slovíčka 1-4.

11.10.2019 - zapsaná slovíčka z 1.-3. lekce, naučit e báseň ze 3.lekce

 6.9.2019 - dopsat práci z hodiny

10.9.2019 - slovíčka 1,2 lekce, pracovní sešit strana 5.

 

 Procvičování:

3. ročník

- Chit chat 1 procvičování zde

- Chit chat 1 materiály ke stažení zde

- Chit chat 1 materiály z nakladatelství zde

- dny v týdnu výslovnost zde

- poslech části těla : ZDE

- Školakov (pro 3. ročník) 

procvičování pro 3.ročník Chmelková

hry a gramitika pro 3. ročník - Vyrostu

www.helpforenglish.cz

www.anglictina-hrou.cz

www.speakaboos.com

procvičování pro 3. ročník

Procvičování Oxford

www.umimeanglicky.cz

 

4. a 5. ročník

chit chat 1 materiály ke stažení zde

 

- Chit chat 1 materiály ke stažení zde

- Chit chat 1 materiály z nakladatelství zde

 

 stupňování přídavných jmen

 

 

 I can

stavba vět

Slovosled v anglické větě

e-gramatika

www.umimeanglicky.cz

 www.helpforenglish.cz

www.anglictina-hrou.cz

 https://skolakov.eu/

Slovesa To BE a TO HAVE - tabulka

přivlastňovací zájmena - on-line test 

 

Obrázkové karty k podpoře slovní zásoby pro všechny žáky 

 - flash karty části těla

                  oblečení

                  dny v týdnu

                  rodina

                  pocity a emoce

                   gesta

                   škola

                   roční období

                   sporty

                   počasí

                   hračky

                   dům

                   slovesa

 

 

 

Hudební výchova

Poslechy: 

B.Smetana - Opera - Prodaná nevěsta, Symfonická báseň - Má vlast (Vltava)

A.Dvořák - Opera - Rusalka, Novosvětská symfonie (largo)

L.v. Beethoven - 9. symfonie (Óda na radost), Pro Elišku (klavírní skladba)

W.A. Mozart - Serenáda Malá noční hudba, Opera - Figarova svatba

J.S. Bach - Toccata a fuga D moll

A.Vivaldi - Čtvero ročních období 

 Testíky:

https://testi.cz/testy/hudba/hudba-kolem-nas/

https://testi.cz/testy/hudba/hudebni-nastroje-poznej-podle-obrazku/

https://testi.cz/testy/hudba/co-vite-o-hudbe/

Hudební nástroje obrázky pdf

Flétna HMATY v pdf

Co bych měl znát z HV:

3. ročník - pptx

3. ročník - pdf

4.ročník - pptx

4.ročník - pdf

5.ročník - pptx

5.ročník - pdf

 

cecelice 10

cecelice 05

cecelice 12

cecelice 14

Základní škola a Mateřská škola  Čečelice

příspěvková organizace

Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

IČ: 710 04 441 

tel: (+420) 315 696 422

recyklohrani

eu skolam1

Ovoce a zelenina do škol

Document-page-001

 

 

logo